רפואה אינטגרטיבית מאחדת

רפואה אחת המאחדת את התחומים השונים.

"כאשר אתה משנה את הדברים בהם אתה מתבונן, הדברים שאתה מתבונן בהם משתנים…" מקסוול פלנאק.

המושג אנרגיה היה שנים רבות מחוץ לתחום העיסוק שלנו.
כל מה שקטן ולא ניתן לצפות בו לא היה קיים. הסף של הגודל המינימלי של החומר הוא 10 בחזקת מינוס 33 סנטימטר. מתחת לסף זה החומר לא היה קיים מבחינת הפיסיקה.
התקדמנו.
כיום תחום האנרגיה התקדם הן בעולם הפיסיקה והן בעולם הרוח.
אנרגיה מוכרת כנוכחות של פוטון וירטואלי הנע לאורך ולרוחב המרידיאנים שלנו ומחבר בין שני הקטבים זכר ונקבה.
עולם הרוח הציג את ההבחנה בין סדר גלוי לסמוי בין מישורים: במישור הקוונטי ובמישור המרחב והזמן הפיזי.
עולם הרוח שואף לחקור את כל המישורים עם אחריות ומודעות שתוביל להתנהגות אלטרואיסטית השואפת להטיב עם האדם במטרה לשפר את איכות חייו.
איכות חיי האדם נמדדת בבריאותו. התייחסותנו לבריאות תתבטא במידת הרווחה שיש לנו בחיים. באיזו מידה יכול האדם לאתר את שאיפותיו ולהביאן לדי ביטוי? לספק את צרכיו? להתמודד עם סביבתו ואף לשנות אותה?
בריאות בהגדרת ארגון הבריאות העולמי קובעת כי בריאות הוא מצב של רווחה בה האדם מממש את שאיפותיו מבחינה גופנית, כלכלית, נפשית, רוחנית וחברתית.
תחום המוצא של רפואה אינטגרטיבית מאחדת הינו רוחני וככזה הוא מתייחס אל הנשמה כמהות אנרגטית המשלבת בין גוף, נפש ורוח היוצרת יחידה אחת שלא ניתנת לחלוקה.

לנשמה יש 3 חלקים המתפקדים בשונה זה מזה:
נשמה חייתית, שדה אנרגיה הנוצר בזמן המפגש בין זרע לביצית, וכך נוצר שדה דו קוטבי בו מתקיים הגוף שלנו ושל כל היצורים החיים. שדה זה מושפע מגורמים סביבתיים כמו אוכל, מזג אוויר וקרינה אלקטרו מגנטית. ומגורמים פנימיים כמו מחשבות, רגשות, משברים נפשיים ועוד.
טיפול דרך הצ'אקרות והמרידיאניים הוא טיפול בנשמה החייתית. הנשמה החייתית והגוף הפיזי מאפשרים את התפתחותה של הנשמה האנושית.
נשמה אנושית, נכנסת אל הגוף בשעת הלידה. היא נחשבת לניצוץ האלוהי ההופך את האדם לשונה מהחיות. הנשמה האנושית מקנה לאדם את התודעה, ההכרה, המודעות העצמית והיא הגורם המנווט את הנשמה החייתית אל עבר הייעוד של האדם.                                                                                                                           והרוח המדריך הנחשב לחלקה השלישי של הנשמה שהוא הכוח הרוחני שיש לנו, שמקורו בעולם השדים. כוח זה ניתן לאדם עם מתן שמו והוא המקור לאינטואציה ולחוש השישי.                       

והץ