רווחה

חיי רווחה וחופש בכל תחומי החיים
הם הם
המאפשרים לאדם בריאות ושגשוג.
כשאני מזין ומשקה את עצמי במשאבים משובחים
אני בריא.
כשאני מוגן שמור ואהוב אני בריא.
כשאני מממש את הכיוון שלי בחיים,
מסוגל להביע את מחשבותיי בחופשיות,
נתקל בדעות מנוגדות ועם זאת יכול לשמור על דעותיי,
אני בריא.
בריאות היא רווחה בכל תחומי החיים שלנו.
מצב שבו נדמה לי כי אני מנוע מלנוע בגוף ובנשמה באופן עצמאי…                                  מנוע מלספק לעצמי אלמנטים באחד מתחומי החיים…

בשלב הראשון אנחנו מחזירים את השקט לחיינו.
משם נתמקד בהזנת הגוף בחומרים מיטיבים.
נשתמש בכוח הגדל העולה ומתפרץ מתוכנו כדי להביע דעתנו.                            לרכוש חברים.
לבסס את החוסן הנפשי שלנו.
לאהוב.
לגדול.
לצמוח.
לשגשג.
בריאות הוא מצב של רווחה בכל תחומי החיים של האדם.
זה הסוד שלי